Jesteśmy na Google+
Google+

Programy unijne

W okresie 1 stycznia – 31 maja 2017 r. firma Nycz Intertrade Sp. z o.o. realizuje projekt pn.:

„Ocena możliwości odzysku niklu i kobaltu z odpadów przemysłowych, powstających w procesie roztwarzania stopów niklowo – kobaltowych z zawartością Cr i Al, wraz z opracowaniem założeń technologicznych”,

dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa – Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje.

Celem projektu jest ocena możliwości odzysku w formie metalicznej niklu i kobaltu z odpadów powstających w procesie roztwarzania stopów niklowo-kobaltowych z zawartością chromu i glinu, wraz z opracowaniem założeń technologicznych dla procesu odzysku w celu późniejszego wdrożenia.

Wartość projektu:
123.000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
90.000,00 złFirma Nycz sp. z o.o. w latach 2015 - 2017 (01.05.2015 - 30.04.2017) realizuje projekt pod tytułem:

"Odzysk niklu z odpadowych kąpieli galwanicznych w układzie zintegrowanym elektrodializa-elektroliza"

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu GEKON.

Firma Nycz sp. z o.o. w latach 2015 - 2017 (01.05.2015 - 30.04.2017) realizuje projekt pod tytułem:

"Odzysk niklu z odpadowych kąpieli galwanicznych w układzie zintegrowanym elektrodializa-elektroliza"

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu GEKON.

     
Firma Nycz sp. z o.o. w okresie luty - wrzesień 2014 brała udział w projekcie:

"Zielone Światło Innowacji"


Umowa o dofinansowanie: 13-UDTZ-WWP-MSP


Firma Nycz Intertrade sp. z o.o. w roku 2006 (01/08/2006 do 30/11/2006) zrealizowała projekt pod tytułem:

"Przygotowanie firmy Nycz Intertrade Sp. z o.o. do certyfikacji systemu zarządzania jakością wg. normy ISO 9001:2000"


Umowa o dofinansowanie nr SPO WKP/2.1/7/12/1727

      unia dla przedsiębiorczych
Firma Nycz Intertrade sp. z o.o. w latach 2006 - 2007 (01/08/2006 do 19/12/2007) zrealizowała projekt pod tytułem:

"Przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie informatycznego systemu do zarządzania firmą."

Umowa o dofinansowanie nr SPO WKP/2.1/5/12/1286

      unia dla przedsiębiorczych
Nycz Intertrade sp. z o.o. w latach 2006 - 2008 zrealizowana projekt pod tytułem:

"Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych wraz z Budową Zakładu Odzysku Surowców Chemicznych"

Umowa o dofinansowanie nr WKP_1/2.4.2/4/2006/14/61/u


        Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej