Aktualności

Dotacja

Firma Nycz Intertrade Sp. z o.o. uzyskała wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, działanie 4.2. „Eko przedsiębiorstwa” na realizację projektu RPMP.04.02.00-12-0480/18 „Wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii oraz modernizację zakładu.”

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez modernizację istniejących budynków oraz montaż instalacji do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (instalacje fotowoltaiczne).

Planowanymi efektami realizacji projektu będzie m.in.:

1. obniżenia zapotrzebowania przedsiębiorstwa na energię elektryczną i kosztów związanych z jej zakupem
oszczędność energii cieplne

2. obniżenie rocznego zapotrzebowania przedsiębiorstwa na energię końcową

3. zwiększenie sprawności systemu wentylacji i poprawy bezpieczeństwo warunków pracy pracowników

4. spadek emisji do atmosfery: dwutlenku węgla, tlenku siarki oraz tlenków azotu

Całkowita wartość projektu: 1449258,57 PLN.

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 897857,20 PLN.

logotypy_kolor