Śruby calowe i elementy złączne

Śruby spełniające normy

Śruby, określane również mianem złącza śrubowego, są jednym z najbardziej popularnych
sposobów łączenia. W naszej ofercie znajdują się śruby spełniające obowiązujące normy,
takie jak np. ISO, DIN czy PN. Jako że śruby są bardzo ważnym elementem konstrukcyjnym
wielu maszyn, sprzętów i budowli, normy te stanowią gwarancję ich niezawodności, jeżeli
tylko będą odpowiednio zastosowane. Normy określają często sposób wykonania śrub, typ
gwintu, jego długość, rodzaj powłoki, kształt łba czy zakończenia śruby. Pozwalają bardzo
trafnie dobrać śruby do ich późniejszego zastosowania.


Podstawowe normy dotyczące śrub

  • DIN - nazwa tej normy to skrót od Deutsches Institut fur Normung, czyli od Niemieckiego Instytutu Normalizacyjnego. Jest to stowarzyszenie, którego siedziba znajduje się w Berlinie. Początkowo zajmowało się ono normami dotyczącymi budowy maszyn, potem rozszerzyło swoją działalność o opracowywanie norm i audytowanie produktów z innych dziedzin, w tym miedzy innymi, rozpoczęło badanie jakości śrub.
  • ISO - czyli International Organization for Standarization, to Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna - najbardziej znana i prowadząca badania niemal w każdej dziedzinie. Jej normalizacje stanowią światowe ujednolicenie cech pewnych dóbr, co umożliwia wymianę wyrobów na bardzo szeroką skalę. Organizacja ta działa od 1947 roku, a jej siedziba znajduje się w Londynie.
  • PN - to Polska Norma, określająca normy na skalę krajową. Normy te stawiają wymogi różnego typu wyrobom oraz wskazują sposób wykonywania pewnych czynności. Zatem śruby, które spełniają normy PM, poddawane są uprzednio badaniu przez niezależny organ, który sprawdza ich zgodność z obowiązującymi polskimi standardami.

Klasy wytrzymałości śrub

Klasy wytrzymałości śrub określane są na podstawie stali, z której zostały wykonane śruby. Właściwości mechaniczne stali pozwalają na określenie:

  • wytrzymałości śruby na naciąganie,
  • oraz granicy plastyczności śruby.

W Polsce śruby klasyfikowane są wg 10 klas wytrzymałości - określa to polska norma PN-M-82084. 10 podstawowych klas śrub, ujętych w polskich normach, to: 3.6, 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9. Oznaczenia te wytłaczane są na główce każdej ze śrub. Co zatem można z nich odczytać?

Pierwsza liczba z klasy wytrzymałości określa 0.01 minimalnej wytrzymałości określonej w wymogach. To wartość podawana w megapaskalach (Mpa). Jest to niejaka wytrzymałość doraźna na rozciąganie stali. Chcąc przeliczyć wytrzymałość doraźną na podstawie klasy śruby, powinniśmy pomnożyć pierwszą liczbę przez 100, co da nam wynik w MPa. Zatem, śruba oznaczona klasą wytrzymałości 5.8 ma minimalną granicę wytrzymałości na poziomie 500 MPa.

Druga cyfra, znajdująca się w oznaczeniu klasy wytrzymałości, to granica plastyczności, stanowiąca stosunek minimalnej granicy plastyczności do minimalnej wytrzymałości na rozciąganie śruby. Oznaczenie 5.8 informuje nas więc o tym, że granica plastyczności śruby wynosi 400Mpa. Wyliczamy to na podstawie wzoru: Re=0,1 x pierwsze liczba x druga liczba, pomnożona przez 100, by otrzymać wynik w Megapaskalach.

Śruby i ich wytrzymałość na podstawie 10 klas

Klasa wytrzymałości Minimalna granica wytrzymałość (Rm) Granica plastyczność (Re) Typ stali
3.6 Rm 300 Re 180 Stal niskowęglowa
4.6 Rm 400 Re 240 Stal niskowęglowa lub średniowęglowa
4.8 Rm 400 Re 320 Stal niskowęglowa lub średniowęglowa
5.6 Rm 500 Re 300 Stal niskowęglowa lub średniowęglowa
5.8 Rm 500 Re 400 Stal niskowęglowa lub średniowęglowa
6.8 Rm 600 Re 480 Stal niskowęglowa lub średniowęglowa
8.8 Rm 800 Re 640 Stal niskowęglowa lub średniowęglowa
9.8 Rm 900 Re 720 Stal niskowęglowa lub średniowęglowa z dodatkiem stopowym, takim jak np. mangan, bor lub chrom, jest to stal hartowana i odpuszczana.
10.9 Rm 1000 Re 900 Stal niskowęglowa lub średniowęglowa z dodatkiem stopowym, takim jak np. mangan, bor lub chrom, jest to stal hartowana i odpuszczana.
12.9 Rm 1200 Re 1080 Stal niskostopowa, która zawiera minimum jeden ze składników stopowych, takich jak nikiel, chrom, wanad lub molibden.

Śruby ze stali węglowej

Stal węglowa określana skrótem CS, stosowana jest w wielu dziedzinach przemysłu. Stal węglowa to połączenie żelaza z węglem, którego procentowy udział w całości, pozwala nam wyróżnić trzy główne kategorie stali: niskowęglową, średniowęglową oraz stal o wysokiej zawartości węgla. Stal niestopowa jest bardzo często stosowana w produkcji śrub. To niezawodny materiał, dosyć plastyczny, bardzo łatwy w spawaniu, a dodatkowo o niewygórowanej cenie.

Stal niskowęglowa stosowana jest do produkcji śrub niemal o każdej klasie wytrzymałości – wyjątek stanowi klasa 12.9. W przypadku wyrobów o wyższej klasie wytrzymałości, uzupełniana jest ona o składniki stopowe, takie jak np. chrom lub bor. Zawartość węgla w tym typie stali plasuje się na poziomie 0,05-0,25%. To stal o bardzo wysokim stopniu plastyczności, pozwalająca na głębokie tłoczenie.

Ze stali średniostopowej wytwarza się śruby o każdym stopniu wytrzymałości, z wyjątkiem najwyższej klasy – 12.9. Zawartość węgla w tej klasie kształtuje się na poziomie 0,30-0,60%. Kluczowa jest również zawartość manganu w przedziale 0,06-1,65%. To stal o wysokiej odporności na zużycie. Jest nieco twardsza od stali niskowęglowej, przez co zarówno jej formowanie, jak i cięcie są trudniejsze. Śruby o klasie wytrzymałości 9.8 i 10.9 uzupełnione są o dodatek stopowy, który zwiększa ich wytrzymałość.

Wyroby śrubowe NYCZ

Nasze śruby wykonywane są ze stali pochodzącej od sprawdzonych dostawców. Wyroby poddajemy regularnym testom, które stanowią gwarancję jakości i wytrzymałości śrub. Zachęcamy Państwa do kontaktu, ponieważ chętnie doradzamy i omawiamy specyfikację śrub, jak również innych produktów.