Nakrętki sześciokątne samozabezpieczające i Inne

Nakrętki wraz ze śrubami pełnia funkcję łącznika. Podobnie jak śruby, mają wpływ na wytrzymałość i stabilność łączonych ze sobą elementów. W przypadku nakrętek również obowiązują nas normy PN, ISO i DIN, których wypełnienie, jest gwarancją niezawodności łączenia. Nakrętki to elementy nakładane podczas montażu na koniec trzonu śruby. Ich funkcje są różne – mogą dodatkowo zabezpieczać łączenie lub być elementem estetycznym. W naszym sklepie znajdą Państwo nakrętki w kilkunastu typach, różniące się kształtem, funkcją lub materiałem, z którego zostały wykonane. Wszystkie modele nakrętek NYCZ spełniają obowiązujące normy, co niewątpliwie przekłada się na ich skuteczność.


Nakrętki, które spełniają normy

Nakrętki, tak jak i śruby, mają wpływ na całokształt konstrukcji. Ich jakość gwarantuje trwałość łączonych elementów. Nieodpowiedni dobór nakrętki do śruby może skutkować uszkodzeniem gwintu. Ogólne normy pozwalają uniknąć takich sytuacji. Zarówno śruby, jak i nakrętki spełniające normy muszą być wyrobami o sztywno określonych cechach. Zatem dobierając nakrętkę do śruby wiemy, jakie klasy wytrzymałości należy ze sobą połączyć.

Nakrętki wytwarzane są zgodnie z trzema normami:

 • DIN - to normy określane przez Niemiecki Instytut Normalizacyjny. Instytut ten zajmuje się wieloma płaszczyznami przemysłowymi, określając standardy jakości, wytrzymałości i zastosowania wyrobów oraz sprzętu,
 • PN - są określane przez Polski Komitet Normalizacyjny, stanowią zwykle przekonwertowanie norm DIN.
 • ISO – normy ISO są najbardziej popularnymi normami, wyróżnia je światowy zasięg. Zatem nakrętki, które spełniają daną normę ISO, będą miały te same właściwości niezależnie od kraju, w którym zostały wyprodukowane.

Klasy własności mechanicznych nakrętek opisane są między innymi w tych normach:

 • PN-82/M-82054/09 – norma dotycząca własności mechanicznych nakrętek,
 • PN-85/M-82054/11 – norma określająca własności użytkowe oraz mechaniczne nakrętek samozabezpieczajacych,
 • PN-EN ISO 898-6 – określona jest tu wartość obciążenia nakrętek w odniesieniu do gwintu drobnozwojnego,
 • PN-EN ISO 3506-1 – w tej normie określone są własności mechaniczne nakrętek ze stali nierdzewnej.

Nakrętki i ich klasy wytrzymałości

Klasy wytrzymałości określane są w tabelach dynamometrycznych. Istnieje 6 klas wytrzymałości. Oznaczane są cyframi: 4, 5, 6, 8, 10, 12. Dla nakrętek o niskich klasach własności mechanicznych wprowadzono oznaczenie poprzedzone cyfrą 0, zatem 05 to inna klasa niż 5. Pojawiające się w oznaczeniu 0 informuje nas o tym, że dana nakrętka ma mniejszą zdolność przenoszenia obciążeń. W standardzie pojedyncza cyfra oznaczająca klasę nakrętki to 0,01 wytrzymałości na rozciąganie (Rm), śrub oraz wkrętów, z którymi nakrętka będzie kompatybilna. Poprzedzające ją 0 informuje nas o mniejszej od zwykłych zdolności przenoszenia obciążeń. W przypadku dokręcania śrub i nakrętek, należy szczególną uwagę zwrócić na tabele dynamometryczne, w których to określone są w Newtonometrach (Nm) optymalne wartości momentów dokręcenia nakrętek.

Oznaczanie nakrętek

Według normy PN-M-82054/18 tzw. cechowanie nakrętek jest koniecznością. Należy oznaczyć producenta i klasę własności mechanicznych. Norma nakłada obowiązek cechowania na nakrętki o klasach 05, 8, 10, 12. Nakrętki sześciokątne, klasy 6, 8, 19, 12 mogą być cechowane poprzez wykorzystanie systemu zegarowego (kropka i kreska). Nakrętki z gwintem lewym należy oznaczyć strzałką z grotem skierowanym w odpowiednim kierunku. W tym przypadku można również zastosować znaki zastępcze czyli nacięcie lub literę L.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. Nakrętki Nycz to produkty wykonane z dużą dokładnością.

Oferujemy:

 • nakrętki sześciokątne klasyczne, objęte normą DIN 934,
 • nakrętki sześciokątne samokontrujące, które obejmuje norma DIN 985,
 • nakrętki sześciokątne z kołnierzem, określone w normie DIN 6923,
 • nakrętki sześciokątne do połączeń sprężanych, ujęte w normie DIN 6915,
 • nakrętki kołpakowe, określone normą DIN 1567,
 • koronowe, objęte normą DIN 935,
 • skrzydełkowe, unormowane w DIN 315,
 • z uchem, które określono w normie DIN 582,
 • nakrętki napinające otwarte, ujęte w normie DIN 1480,
 • napinające rurowe, scharakteryzowane w normie DIN 1478.